थवे माणसांचे फितवून नेले© Kanchan Karai

2 comments: