जागतिक पुरूष दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

पुरूषांनाही दु:ख असतात आणि बरेचसे पुरूष ते बोलून दाखवत नाहीत. हे खरं आहे. बायकांचे अश्रू उघड दिसतात; पुरुषांचे दिसत नाहीत.

बऱ्याच पुरुषांना साधा चहा करता येत नसतो पण त्याच पुरूषांना, त्याच पुरूषी अहंकारामुळे चारचौघात धड व्यक्तही होता येत नसतं. वRेली नदी आतून अव्याहत वहात असते, तसेच तेही वरकरणी निर्विकार दिसत आतल्या आत स्वत:शीच व्यक्त होत राहतात.

खंडू उडतच नाही

व्हिडीओ जुना आहे ह्याची कृपया नोंद घेणे.

एका जागी खूप वेळ बसून राहाणं हा तर किंगफिशर पक्ष्याचा स्वभावच आहे पण खंडू जेव्हा माझ्याकडे आला, तेव्हा कावळ्यांशी झालेल्या झटापटीमुळे त्याच्या पायाला थोडा मार बसला होता. तो किंचीत भेदरलेलाही होता, त्यामुळे मोकळं सोडलं कि कोपऱ्यात जाऊन बसायचा. किंचीत लंगडायचा सुद्धा! पक्षी जन्माला आल्यानंतर पिलांच्या शरीरावर जो पिसांचा थर असतो, त्यातली बरीचशी पिसं खंडूच्या अंगावर अजून शाबूत होती. म्हणजेच त्याचा जन्म होऊन फार, फार तर १० दिवस लोटलेले असावेत. म्हणून तो घरी आला तेव्हा पहिल्या दिवशी त्याला एका जाळीच्या बॅगमध्ये ठेवून भरवलं होतं आणि त्याच रात्री त्याच्यासाठी काही दिवसांपुरता एक पिंजरा आणला होता. उद्देश इतकाच होता कि त्याला घरात मोकळं पाहून कावळे किंवा इतर पक्ष्यांनी घरात येऊ नये.